منشور اخلاقی

هدف :

همکاری با فروشگاههای مصرف ، سرمایه گذاری در امر صادرات و واردات، همکاری در تامین کالاهای ایرانی برای توزیع کنندگان در داخل و خارج کشور، ایجاد شبکه پخش کالا در داخل و خارج از کشور، اخذهر گونه نمایندگی از شرکتها و سازمانها در ارتباط با موضوع شرکت، آشنایی از انتظارات خریداران در خصوص مصرف فصلی کالاهای خاص، فروش کالای اینترنتی با روشهای نوین شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبا با بررسی عملکرد آنها شناسایی مصرف کنندگان نهایی با حضور فیزیکی در بازار مصرف همکاری با شرکتهای مشاوره ای و حقوقی در کشورهای همسایه که موجب ایجاد شرایط بردبردبرای مشتریان ورضایت مندی آنان گردد.

ماموریت :

با عنایت به چشم انداز تعریف شده،اعضای هیئت مدیره ماموریت دارند شرکت را در صنعت مواد غذایی با برنامه های فعال وبا تبعیت استفاده از نیروی جوان خلاق و در جهت کمک به اشتغال ، معیشت، دست یابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رهبری و راهبردی نمایند.

استراتژی :

اصطلاح استراتژی فروشگاهی عبارت است از میزان و فراوانی فعالیت هایی که در یک واحد فروشگاهی انجام می گیرد
برای دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده و در تنظیم استراتژی کلی شرکت با رویکرد توسعه ای و توجه خاص به مشتریان و رقبا و با امعان نظر به آرمانی و دست یافتنی بودنی آن بایستی این مهم را به لایه های متقاوتی تقسیم نموده و به هر کدام بصورت جداگانه پرداخت از جمله 

  • استراتژی کالاها
  • استراتژی نیروی انسانی ( با رویکرد انگیزشی و تشویقی)
  • استراتژی مالی
  • استراتژی موقعیت و مکان فروشگاه ها
  • استراتژی ارتباطات مشتری
  • استراتژی مارک تجاری